Всеки на този адрес може да открие резервни части ако има трактор с някоя от известните марки. Стараем се да обновяваме магазина редовно, така, че да има всичко необходимо за ремонтирането на един трактор.