Както представляват вакуумните соларни колектори за топла вода? Какъв е принципа им на работа? Това са въпроси, които всеки човек си задава, когато стане дума за тези алтернативни източници на екологична енергия.

Всъщност слънчевите колектори са панели, които най-често биват монтирани върху покривите на повечето кооперации. Те улавят радиация на слънчевите лъчи, преработват я в топлина, която след това се прехвърля върху топлопреносната течност, циркулираща в панелите. В повечето случай тази течност е вода, но може да бъде и антифриз, като в крайна сметка целта е една да прехвърлят топлината върху резервоара. В зависимост от вида на колекторите се наблюдава и различен принцип на работа, тъй като вакуумните колектори с термосифон и с Heat Pipe тръба работят на различни принципи. При панелите с термосифон, когато водосъдържателя е монтиран над тях се наблюдава принципа на естествената конвекция на водата или казано с по-прости думи, това е свойството на загрятата вода да се изкачва нагоре. Достигайки до резервоара се осъществява и самия процес на топлообмен. Докато при колекторите с Heat Pipe тръба специфичното е именно техните специални тръби, като в най-горната им част се извърша топлообменния процес.

Соларните колектори за топла вода са изградени от специални метални панели върху, които са поставени техните двуслойни вакуумни тръби, които са от най-голяма важност за правилното функциониране на системите. Другите компоненти са:

Резервоар за съхранение – в него се съхранява топлината, която е произведена от слънчевите колектори или казано иначе, в него се съхранява загрятата от колекторите вода, която можете да използват по всяко време.

Топлообменник - Топлообменникът транспортира топлинната енергия от соларните панели върху питейната вода, която се съхранява в резервоара. 

Разширителен съд -  той гарантира, че налягането на системата не надвишава определите от производителя на системите.

Системата за контрол -  се състои от контролер и циркулационна помпа. Контролерът сравнява температурната разлика между топлинната изходната точка на топлообменник и изходна точка на слънчевия колектор. Когато температурата на вакуумните колектори с Heat Pipe тръба е по-висока от температурата на топлообменниците, контролерът включва помпата, която кара течността да циркулира през системите, докато температурата се изравни, а след това изключва помпата.

Соларните панели ви предлагат една отлична възможност да намалите сметките си за електроенергия, но и спомагате за намаляването на замърсяванията.