Когато ръководите рекламните си кампании в AdWords, един от най-важните фактори, които трябва да следите, е вашият Ad Rank. За да го подобрите, ще трябва да увеличите вашия качествен рейтинг, метрика, която Google използва, за да изчисли релевантността на рекламата, целевата страница и ключовите думи към дадена заявка за търсене. В тази статия ще се запознаем с няколко техники, с които да увеличите качествения си рейтинг, а от там и позициите на рекламата си.

1. CTR (процентът на кликове на вашата реклама)

Чрез CTR се измерва в проценти колко кликове сте получили от общия брой на импресии на рекламата ви. Ако например получите 100 клика от 5000 импресии, вашият CTR ще е 2%. Този процент е основен фактор за определянето на вашия качествен рейтинг. Колкото по-висок CTR имате, толков по-добър качествен рейтинг ще постигнете, а от там и по-добра позиция за рекламата ви. За да постигнете по-висок CTR, трябва да създадете интересни и конкурентни реклами, които да привличат повече клиенти.

 

2. Релевантност на ключовите думи към рекламата

Това означава, колко точно рекламата ви отговаря на ключовите ви думи. За тази цел не е абсолютно задължително рекламата ви да съдържа ключовите думи. Вместо това може да създадете рекламата си, като просто я направите близка по значение до ключовите ви думи. За да сте сигурни, че рекламите ви работят добре с ключовите ви думи, трябва да създадете реклами, които да са тясно свързани с тях, тъй като по този начин Google оценява релевантността на рекламите ви.

3. Качесвена целева страница

Качеството навашата целева страница се изразява в това дали е тясно свързана с ключовите ви думи. Ако, например, ключовата ви дума е “обувки за бягане”, то вашата целева страница трябва да е насочена към определена марка обувки за бягане. И отново не е абсолютно задължително ключовата ви дума да се намира на целевата ви страница. Вместо това може да да свържете целевата ви страница тематично с ключовите ви думи и да изградите съдържанието ѝ около техния смисъл.

4. Скоростта на целевата ви страница

Под скорост на целевата ви страница се разбира времето за зареждане на самата страница. За да се уверите, че скоростта на целевата ви страница е достатъчно добра, може да сравните скоростта на HTML с други подобни страници.

5. Представяне на акаунта ви за определен район.

Представянето на кампанията ви в AdWords за определено географско положение се отнася до това какъв е CTR, целевата ви страница и ключови думи за даден район. Ако, например, рекламата ви има по-висок CTR в даден район в сравнение с друг, то тя ще бъде показвана по-често и ще има по-добри позиции в този район.

6. CTR на дисплейния ви URL адрес

Дисплейният ви URL адрес показва на потребителите къде точно ще бъдат отведени, ако кликнат на вашата реклама. Диспейният URL адрес не е същият като адреса за целевата страница. За да увеличите CRT на дисплейния си URL адрес, може да тествате различни адреси, за да проверите кой точно ще ви донесе най-добри резултати.

Чрез прилагането на тези 6 техники, ще можете да увеличите значително качествения си рейтинг за рекламните ви кампании в GoogleAdWords. В замяна на това, ще имате по-голям шанс да спечелите вниманието на повече потребители и да превърнете по-голямата чат от тях във ваши клиенти.