Светът вече няма граници - всеки може свободно да се придвижва навсякъде и да прави сделки с партньори от всякакви държави, стига да желае. Преди бизнес документите да стигнат до преводи и легализация, фирмите трябва да сключат договори помежду си. За тази цел се провеждат срещи, разговори, обсъждат се договори и т.н.
 В днешно време общоприетият бизнес език е английски, но не винаги това е задължително. Много често се случва предприемачи, които смятат да правят бизнес в някоя държава с непопулярен език да искат до себе си по време на преговорите човек, който перфектно владее местния език. Нерядко това е разковничето за успешния завършек на някоя важна сделка.
 Разговорите на масата на преговорите са момента, в който се решават съдбите на цели производства, фирми и различни бизнес начинания. Всеки нюанс в изказа е важен и той може да се долови единствено от много добър преводач. Той трябва да умее да слуша и да превежда бързо и точно по време на разговора, а също и да предава максимално точно думите на своя клиент към партньорите му. Не всеки преводач е способен да се справи с устни преводи по време на важни делови разговори. Може някой да превежда перфектно писмено, но не и с устен превод.
 За такъв тип бизнес преводи мисълта на преводача трябва да тече по-бързо от тази на участниците в разговора. Той трябва да е запознат с всички термини не само от учебник, но и от дълга практика. Понякога преговорите се предават онлайн чрез различни технологии, които свързват и други участници. В такъв разговор, се изискват коректно превеждане на всичко, което се казва, като това трябва да става така, че да е ясно за клиента, а не объркващо.
  Малките камъчета обръщат колата - тази стара поговорка е напълно на мястото си, когато стане въпрос за превода по време на бизнес среща. Един неопитен преводач, поставен в напрегната ситуация на тежки бизнес преговори може да се обърка и да изпусне нишката на разговора, особено ако няколко човека говорят едновременно. В такава ситуация опитния му колега ще знае кое да игнорира и кое да предаде на клиента си в момента, а останалото да му каже, ако е важно, при затихване на разговора. По този начин преводача се превръща в съюзник, от чиито точни преводи зависи успеха на преговорите.
 Накрая се съставя договор или друг документ, който да съдържа решенията, които са взели участниците. Почти ведната се правят преводи на документите на един или няколко езика, за да може всички участници да имат екземпляр.