Според преподаватели от езикови школи, съществува набор от грешки, които хората допускат по време на неговото изучаване. Сред тях са:

 

Внимание към граматика и лексика - това е може би най-важната част от езика, освен изучаване на речника. Ако не се обърне внимание на граматиката, можете да звучите също толкова неразбираемо на друг език. Погледнете структурата на езика, как той ще ви помогне да разберете къде се вписва, след като се започне учене на различни думи.

Уверете се, че знаете как да изразявате въпроси, положителни и отрицателни изявления в минало, настояще и бъдеще, използвайки 20-те най-често срещаните редовни и нередовни глаголи.

Запомняйте 30 думи и фрази всеки ден. В рамките на 90 дни това означава, че ще са запомнени около 80% от езика. Започнете с най-често срещаните думи. Запаметявайте половината от тях, а сами ще се уверите, че в процес има много различни начини да бъдат научени дори наизуст.

Можете да практикувате написването на всяка дума по десетина пъти. Това ще допринесе за запечатването й в съзнанието.

Опитайте се да използвате думите в различни ситуации и различни изречения. Това ще помогне да практикувате думите и да я направите по-лесно, така, че да си припомните думите, когато имате нужда от тях.

Не забравяйте да запазите практикуването на чуждите думи под различна форма – писане, слушане, говорене. След като се премине към запаметяване на нови думи не забравяйте отново да се връщате към тях. Чрез практикуване няма да ги забравите с времето и нарастване обема от информация.