Думата Форекс произхожда от съкратените две английски думи foreign и exchange, като използването му се отнася до международния пазар за търговия с валути. Тъй като на него се търгуват чуждестранните валути човек може да е участвал на него, без да знае. Ако е направил поне едно плащане в живота, което да е било в чуждестранна валута, закупувайки, например, някаква стока от сайт на друга държава, като цената е била във валута, различна от националната. Той е трябвало да обмени своите български левове за чуждата валута, за да се осъществи транзакцията по плащането. Самата обмяна се осъществява на международния валутен пазар, по-известен като Форекс.

Причината, за да се напише тази статия е, че съществуват много известни хора, които живеят в различни точки на земното кълбо и са изключително богати без да имат значителна обща култура или специални знания относно някаква област. Същевременно съществуват хора с ренесансова начетеност и блестящ ум, чиито доходи тотално не отговарят на това, на което са способни. Съществуват, също така, много хора, за които се знае, че са живели през вековете и историята е запомнила като изключително талантливи и ерудирани хора. Те, обаче, са умрели в нищета и бедност. Ето един щателен анализ на едни от най-парадоксалните случаи.

Без съмнение кризата от края на 2007 година се отрази във всеки един сектор. Десет години по-късно нещата не са много променени в положителна насока. Безработицата спада, но с бавни темпове. Не са малко хората, които имат нужда от жилище, но не могат да си го позволят. Търсейки финансови средства, те имат няколко варианта – банков ипотечен заем, бърз заем срещу ипотека и др.

Когато продавате жилище, не допускайте ценообразуването да стане нереалистично. След като ремонтирате дома си и го направите готов за купувача, е дошло времето, да се определи цена за него. Тази стъпка е добре да с еизвърши много внимателно. Започнете чрез проучване и анализ на пазара. Попитайте хората около вас, които имат подобни домове. Проверете онлайн за цените на жилища, които са точно като вашето.

Един от начините да прекратите вашите отношения с банката или фирмата, която ви е кредитирала някога, е да направите рефинансиране на вече съществуващ кредит. По този начин можете да вземете нов, много по-изгоден кредит и в същото време да заличите стария.

Когато става дума за рефинансиране, няма значение какъв е типът на кредита - ипотечен, потребителски, фирмен или някакъв друг. Важно е рефинансирането да бъде изгодно за вас. Това може да стане, като договорите по-ниска лихва по кредита. Можете значително да намалите срока на кредита, като погасявате по-големи вноски. Или пък да се възползвате от по-голяма сума по новият кредит, който има много по-благоприятни условия за вас.

Покривните покрития, с годините се променят и губят формата си. По този начин ефективността им постепенно намалява и сградата става по-уязвима. При различните видове покриви, различните проблеми могат да започнат по различно време, в зависимост от качеството на материала и изпълнението. Има различни причини, поради които е наложителен ремонт на покрива. Виновник може да бъде атмосферните влияния, или покрива да бъде зле проектиран. А често пъти причината са некачествени материали, използване на покривната конструкция. Но колкото и да бъде неприятно, ремонтът понякога е наложителен и не търпи отлагане.

Тази услуга, която банките и фирмите за кредити предлагат, има за цел да ни облекчи. Но това не винаги се случва. Когато договаряме рефинансиране, искаме условията по новия кредит да бъдат по-добри, отколкото са били при стария. Именно тогава рефинансирането има смисъл. Да паднат процентите по лихвата, да се намали размера на месечните вноски, да се избегнат допълнителните такси. Всичко това звучи добре и е в границите на възможното. Но важи ли то за хората с лош кредитен статус, за така наречените „лоши клиенти“? Ще се опитаме да внесем яснота по темата, която засяга доста хора.