Тази услуга, която банките и фирмите за кредити предлагат, има за цел да ни облекчи. Но това не винаги се случва. Когато договаряме рефинансиране, искаме условията по новия кредит да бъдат по-добри, отколкото са били при стария. Именно тогава рефинансирането има смисъл. Да паднат процентите по лихвата, да се намали размера на месечните вноски, да се избегнат допълнителните такси. Всичко това звучи добре и е в границите на възможното. Но важи ли то за хората с лош кредитен статус, за така наречените „лоши клиенти“? Ще се опитаме да внесем яснота по темата, която засяга доста хора.

Какво означава лош кредитен статус? Това е етап, който кредитополучателят достига, когато системно забавя плащанията към банката, не спазва срокове и т.н. Рефинансирането на кредит изисква да имате добро кредитно минало. Това е важно за банките, те го следят и го проверяват. Това е вашето банково досие. Когато сте били лош клиент, а искате да вземете кредит - банката или ще ви откаже, или ще ви го отпусне, но при по-голяма лихва. Струва ли си да рефинансирате кредит, ако сте в графата "рискови клиенти"? Можете ли да подобрите нещата?

Всяка банка си води отчет за отделните клиенти. Там се съдържа всяка подробност. Вие имате вашето право да разгледате тези отчети, за да се уверите, че не е допусната някаква грешка. Ако забележите нещо нередно или съмнително, веднага попитайте.

С времето също може да подобрите кредитния си статус, като бъдете изряден и плащате навреме. Ако имате някакви задължения - изчистете ги възможно най-бързо. Дори депозирайте някакви пари по сметката. Така ще дадете знак на банката за вашата състоятелност. Това може да направи рефинансирането по кредита ви доста по-лесно и изгодно.

Варианта с поръчител, който да гарантира за вашия кредит също е възможен. Този човек, обаче, трябва да е платежоспособен и най-важното - да е съгласен да ви стане поръчител.

Източник: http://invest-news.eu/