Без съмнение кризата от края на 2007 година се отрази във всеки един сектор. Десет години по-късно нещата не са много променени в положителна насока. Безработицата спада, но с бавни темпове. Не са малко хората, които имат нужда от жилище, но не могат да си го позволят. Търсейки финансови средства, те имат няколко варианта – банков ипотечен заем, бърз заем срещу ипотека и др.

Банковите кредити са добър вариант за получаване на необходимите пари. Процедурата по одобрение е тромава, а изискванията за кредитоискателя – доста.  Конкурентни банки предлагат ипотечни кредити до 70 000 лв, като дават възможност за комбиниране или обединяване на заеми за по-изгодни условия. Сроковете на погасяване варират, но са предимно дългосрочни – 20-30 години.

Потребителските кредити са подходящи за хора, които имат нужда от нова кола, ремонт на дома, екскурзия, обучение и др. При тях срокът е до 10 години. Как се формира месечната вноска? Колкото е по-висок доходът, толкова месечната вноска по кредита е по-голяма. Доходът трябва да е официален, да се превежда по сметка на банката, кредитоискателят да има добра кредитна история.

Какви такси се плащат? При потребителския кредит се плаща еднократна такса за управление. При ипотечния има няколко дължими такси – за оценка на имота, застраховка на имота, годишна такса за управление, застраховка живот и др. Това обяснява и друга важна разлика – при потребителския кредит лихвения процент е по-висок, а при ипотечния – по-нисък, но пък се плащат повече такси.

Кризата в последното десетилетие накара хората прецизно да разполагат с финансовите си средства и внимателно да преценяват разходите си. На кредитния пазар се появиха фирмите за бързи кредити и набират все по-голяма популярност. Техните условия са доста по-улеснени за потребителите. Ипотечните им кредити се предлагат срещу залог на недвижим имот, без поръчители и доказване на доход. Ако не сте наясно от какво точно имате нужда, винаги може да се консултирате с компетентно лице.

Източник: http://www.stateaid-bg.org/