Един от начините да прекратите вашите отношения с банката или фирмата, която ви е кредитирала някога, е да направите рефинансиране на вече съществуващ кредит. По този начин можете да вземете нов, много по-изгоден кредит и в същото време да заличите стария.

Когато става дума за рефинансиране, няма значение какъв е типът на кредита - ипотечен, потребителски, фирмен или някакъв друг. Важно е рефинансирането да бъде изгодно за вас. Това може да стане, като договорите по-ниска лихва по кредита. Можете значително да намалите срока на кредита, като погасявате по-големи вноски. Или пък да се възползвате от по-голяма сума по новият кредит, който има много по-благоприятни условия за вас.

Много банкови и небанкови институции, нямат нищо против да приложат метода на рефинансиране и да ви го предложат като вариант. Те печелят от това, че взимате нов кредит, с кой да погасявате старият. А вие можете да спечелите от по-добрите условия, които предлага новият кредит. Но все пак е добре преди да рефинансирате, да се запознаете с някои интересни подробности.

Трябва да знаете, че ако погасите предсрочно кредита, се начислява разход, който обаче не може да е по-голям от годишния процент на взетия заем. Освен това, ще трябва да платите някои еднократни такси, като например при подаване на документите. Твърде вероятно е, при получаването на новия кредит, да изникне задължението за някакъв вид застраховка.

Ако имате ипотечен кредит, как да го рефинансирате?

В тази ситуация също можете да получите по-изгодни условия като по-ниска лихва, друг срок за погасяване и т.н. В крайна сметка, едно рефинансиране на кредит си струва, само ако бъдещите условия са по-добри от предходните.

Важно е да знаете, че няма значение в каква валута е кредитът, който ще рефинансирате. Но е важно каква ще бъде лихвата на новия кредит, затова не бързайте, преди да сте попитали. Един нов кредит си струва, само ако има по-ниска лихва от предния.

Източник: http://online-krediti.com/