Ако искате да публикувате свое съобщение на страниците на Държавен вестник (ДВ), то тази публикация е предназначена именно за вас. В нея ще опишем информация за това колко ще ви струва подобна инициатива към настоящия момент – 2012 година. Вероятно голяма част от население дори и не предполага, че има регламентирани възможности за публикуване на разнообразни съобщения в изданието на правителството на Република България, при което тези съобщения придобиват определена тежест, а често пъти именно такава публикация е и единствения вариант за законосъобразно оповестяване.

Подобна информация е лесно достъпна на страниците на официалния сайт на ДВ, но за да разпространим подобна възможност, то решихме и ние да пишем за нея, за да се чувстват по-осведомени хората. Данните в настоящата публикация са актуални към средата на 2012 година и са приети от управляващите органи по установения от закона ред за това (заповед на председателя на НС към месец юли 2011 година).

Обнародване на известие или публикация от държавна организация

Ако представлявате съдилище и искате да обнародвате призовка, чиито обем е до половин страница, то цената е 20 лева. Същата е тя и при аналогичен обем на публикацията за различни министерства, ведомства и други органи на бюджетна издръжка. За обем до 1 страница цената е покачва и достига 40 лева. За по-големи съобщения, цената е по 40 лева за първата и по 35 лева за всяка следваща страница.

Обнародване на дата за общо събрание

Ако сте решили да обнародвате покани за общо събрание на фирма или организация или други подобни събития, то цената при обем от половин страница е в размер на 35 лева. За цяла страница тя е 70 лева, като за по-голям обем на публикацията се прилага ценоразпис, както следва – 70 лева за първата страница и по 60 лева за следващите такива.

Експресни поръчки

Ако държите да публикувате вашето съобщение в кратки срокове, т.е. до 15 дни от датата на подаване на съобщението, то следва да платите двойно всички такси. Ако се целите в аудиторията на електронната версия на Държавен вестник, то за публикация на тема за обществена поръчка следва да заплатите такса в размер 50 лева, като сумата е същата и ако обнародвате конкурс за концесия.

Според закона, вашата публикация ще се появи на страниците на официалното издание не по-късно от 1 месец след като сте подали заявление за нея. Това важи за неофициалния раздел на Държавен вестник, където единствено можете да публикувате своите съобщения, а официалният такъв се пази за обнародване на съобщения и решения от най-високо държавническо ниво, като промени в текстовете на закони, приемане на нови актове, нови или променени наредби, решения, постановления и др.