Да се получи обезпечена кредитна линия не е толкова сложно, колкото може би изглежда, а тя лесно може да предостави капитала, необходим за разрешаването на проблема с оборотните средства веднъж завинаги. Веднъж одобрени, вие няма да имате нужда от повторно финансиране, поне докато бизнесът ви не достигне нови висоти, защото тези обезпечени кредитни линии ви дават всички необходими парични средства и гъвкавост, от които се нуждае малкия бизнес.

Как работят кредитните линии?

Кредитните линии са револвиращи сметки, които предоставят парични средства на кредитополучателя до определен кредитен лимит, който не може да бъде прехвърлен без да се заплати наказателна такса или сметката да бъде блокирана. До този лимит, кредитополучателят може да тегли толкова, колкото му е необходимо и толкова пъти, колкото е нужно, без да е необходимо да подава заявление отново, за да получи парите си.

Връщането на средствата е много гъвкаво, с минимални удръжки (както при кредитните карти), които представляват единствено лихвата на заетите пари, обложени само за периода и сумата, която е била изтеглена, а не в случаите, когато парите са били в наличност. До достигане на кредитния лимит, кредитополучателят може да тегли суми отново и отново, дори и веднага след възстановяването им.

Видове обезпечения и гаранция

Кредитната линия може да бъде обезпечена с различни средства. За частни лица, най-честата форма на обезпечение е недвижимото имущество и чистата стойност на разполагаемата част на имущество, което вече е било използвано за гаранция. Най-разпространеният финансов инструмент, който използва имуществото като гаранция, е кредитна линия обезпечена с чистата стойност на недвижим имот, собственост на кредитополучателя, който кредит позволява висок кредитен лимит (това зависи от стойността на разполагаемата част от имота), както и ниски плаващи лихвени проценти.

Независимо кой източник решите да използвате, обезпечените кредитни линии ви предоставят както изключителна гъвкавост при разрешаването на трудности с оборотни средства, така и изгодно финансиране, защото се начисляват ниски лихвени проценти, при високи кредитни лимити, с ниски минимални плащания, като вие решавате как и кога желаете да възстановите изцяло парите, които сте изтеглили.

Научете повече за микрокредит...