Известно е, че във всяка служба има сбирка от много и различни по свое му хора, характери, личности.

Как по-лесно да се приобщим към тях и да бъдем по-конкурентоспособни пред работодателя, научете сега:

 

Всеки разбира по свой начин колегите си. Така например ако едни постоянно се събират на групички, прекарват обедните почивки заедно, то други гледат да странят. Това, че някои са по-различни от останалите, че искат малко усамотение, когато им остане свободно време (обедна почивка) или не желаят да ползват такова, не означава, че не харесват останалите или гледат да странят от тях. За тези хора е далеч по-трудно дори да разбират отсрещната страна да се нагодят спрямо нея, променяйки навиците си.

Златната среда – ако има такава, то тя според специалистите е плод на две неща – умел баланс така, че да намирате достатъчно време, че да не провокирате шушуканията и злонамерените коментари сред колегите и достатъчно вътрешна хармония, за да не престъпвате принципите си. Специалистите смятат и, че когато колегите се познават малко по-добре това им помага в общата работа.

Неслучайно за тази цел много фирми и компании в наши дни организират общи мероприятия, тиймбилдинги, обучения, където служителите могат да намерят и други общи интереси, да поговорят в обстановка по-различна от офиса и т.н.

Езикови обучения за фирмен персонал по конкретната специалност, са един от начините всеки мотивиран и целеустремен човек да се развива и да общува по свободно. Последното, както в работната обстановка, така и в личното време. Наред с това извънработната обстановка може да предразположи колектива и към повече сплотяване и поставяне на нови цели не само свързани с работата.

Като факт за подобряване на работната среда, специалистите посочват дребни детайли като кратък разговор между колеги, стопяване на ледовете и разтоварване от напрежението с план за обедна почивка и други. Не бива обаче да се прекалява с нищо, най-малкото, щом става дума за мястото, където се изкарва хляба.