В сравнение с традиционните реклами, ползите от Интернет рекламата са много повече. Ето кои са най-важните:

Благодарение на Интернет рекламата можете да си осугирите да достигнете максимален брой потребители и потенциални клиенти. В географско отношение тук няма ограничения. Вие можете да представите вашите услуги или продукти във всяко крайче на света, което води до много повече продажби и печалби.

Интернет рекламата е насочена към определени целеви групи, избрани от Вас, което Ви дава голямата възможност да достигнете до правилните потребители, заинтересовани от Вашите услуги и продукти.

Едно от най-важните предимства на Интернет рекламата е преобразуването й в продажба за отрицателно кратко време. С онлайн реклама можете да предложите директна връзка на клиентите, които ще закупят Вашия продукт веднага, а това съответно се отразява положително върху Вашите продажби.

С помощта на Вашата Интернет реклама потребителите могат да се запознаят подробно с Вашите услуги или продукти, което оказва огромно влияние върху решението им да направят покупка. Колкото повече информация предоставяте, толкова по-голям шанс имате за продажби.

При онлайн рекламата Вие плащате в зависимост от процента на кликанията върху Вашата реклама, т. е. само за потенцилните клиенти и тези, които виждат Вашите продукти.

Една рекламна кампания, когато е добре организирана, Ви дава възможност ежедневно да отчитате данни за разходите си, както и за интересите на потребителите.

В сравнение с традиционните реклами, с помощта на Интернет реклама до Вас може да достигне много по-голям кръг от хора, тъй като тя е подходяща за фирми и компании както с национален, така и с международен пазар.

Рекламата онлайн е много по-таргетирана, което Ви гарантира достигането на Вашето послание до точната аудитория, чрез SEO оптимизация на сайт, която е заинтересована от Вашата услуга или продукт.

Интернет рекламата е много по-ефективна, по-гъвкава и по-евтина в сравнение от  останалите телевизионни и печатни реклами, само трябва да подходите креативно, разумно и стратегически.