Децата учат всеки език по естествен начин и несъзнателно. Те са мотивирани да усвояват езика без съзнателно учене за разлика от юношите и възрастните. Те имат способността да имитират произношението и да преработят правилата за себе си. Всяка идея, че да се научиш да говориш на английски е трудно, не им хрумва. Освен ако не е предложена от възрастни, които вероятно сами са учили английски академично в по-късна възраст чрез учебници, базирани на граматика.

Предимствата да започнете рано

Малките все още използват своите индивидуални, вродени стратегии за изучаване на езици, за да усвоят своя роден език. Те скоро откриват, че биха могли да използват тези начини, за да научат и английски.

Децата имат време да учат чрез дейности, подобни на игри. Те научават езика, като участват в дейност, споделена с възрастен. Първо осмислят дейността и след това разбират смисъла от споделения с възрастния език.

Малките деца имат много повече време, за да впишат английския в ежедневието си. Обикновено училищните програми за тях са неофициални и детските умове все още не са претъпкани с факти, които да бъдат съхранявани и тествани. Те могат да получават съвсем малко или никакви домашни задачи и са значително по-малко стресирани, когато се налага да постигнат зададени стандарти.

Децата, които пък имат възможност да учат втори език, когато са още много малки, изглежда използват едни и същи вродени умения за изучаване на език през цял живот. За тях ученето на трети, четвърти или защо не и повече езици е много по-лесно от това да научат втори език.

Малките деца, които учат език, без да го усвояват съзнателно, както е при по-големите деца и възрастните, са много по-склонни да имат по-добро произношение и усещане за езика и културата. Когато едноезичните деца достигнат пубертета и станат по-съзнателни, способността им да учат език намалява. Тогава те чувстват, че трябва съзнателно да изучават английски език чрез програми, базирани на граматиката. Възрастта, на която настъпва тази промяна, зависи много от нивото на развитие на отделните деца, както и от очакванията на тяхното общество.