Тонерите са типичен пример за офис консуматив. В случай, че до този момент сте ползвали само оригинални тонери, трябва да знаете, че има и съвместими. Понякога се случва съвместимите тонери да излизат много по-изгодни като цена.